Category Archives: Blog

Tổng hợp 10 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Tổng hợp 10 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam do trung tâm Quan trắc miền Bắc biên soạn, Tổng cục Môi trường đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng đo lường ban hành: DLVN 380.2021_PTD nong do khi […]

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT_Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Thông tư 10-2021-TT-BTNMT.pdf (Nguồn:Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)